Systém DYKA VACURAIN – tj. podtlakové odvodnění střech

Společnost DYKA, přední evropský výrobce plastového potrubí a tvarovek, vyvinula v devadesátých letech systém pro efektivní odvodnění střech větších rozměrů podtlakovým způsobem.

Praktické, rentabilní, estetické a vysoce kvalitní řešení, které se výborně hodí pro odvod dešťové vody z plochých střech u projektů, na které se kladou zvláštní architektonické a stavební požadavky. Podtlakový systém se výhodně uplatňuje především u rozsáhlých plochých střech jako jsou skladové a výrobní haly, obchodní centra apod. Podtlakový systém využívá při 100% naplnění potrubí vodou výšku objektu a váhu vody ve svislém potrubí. Tento finský vynález byl ve spolupráci se skandinávským výrobcem PE uveden do praxe a dále zdokonalován. Systém DYKA VACURAIN je jeho další zdokonalení z lepeného modifikovaného PVC.

.

Lakva_Vacurain_Dyka_fin_web2

.

DYKA VACURAIN plně využívá výhody uzavřeného podtlakového systému

• menší průměry potrubí zajišťují estetický vzhled systému a usnadňují také snadné skrytí odvodňovacího potrubí uvnitř budovy
• pro projektanty je to rozšíření jeho možností a lepší využití vnitřní dispozice budovy i větší volnost architektonického ztvárnění objektu.
• pro stavitele představuje nižší náklady, rychlejší montáž s podstatným omezením rozsahu zemních prací a vyšší výnosnost z jeho investice.

 

 

VACURAIN poskytuje značné výhody ve srovnání se systémem z PE

• nízký koeficient tepelné roztažnosti materiálu umožňuje jednodušší systém upevnění a zavěšení, levnou technologii spojování a nízké náklady na materiál i montáž.
• Díky volné dilataci potrubí a pružnému připojení vtoků k potrubí pomocí flexibilní hadice VACURAIN (vynález patentovaný firmou DYKA) nedochází v potrubí a tvarovkách k vnitřnímu namáhání materiálu. Materiál má samozhášivé vlastnosti. Používá se modifikované PVC , které má vysokou odolnost proti nárazům.
• Systém DYKA VACURAIN se velmi snadno a rychle montuje bez nároků na speciální zařízení. Riziko vzniku montážních chyb je menší.

DYKA dává na systém VACURAIN desetiletou záruku s pojištěním.
VACURAIN je v České Republice certifikován.

 

 

 

Princip funkce podtlakového systému VACURAIN

U odvodnění střech tradičním gravitačním způsobem dochází k max. 70% zaplnění potrubí. Každý vtok má své svislé potrubí, které je připojeno na kanalizační potrubí v zemi. U podtlakového odvodnění je více vtoků připojeno na jednu vodorovnou větev systému ukončenou svislým potrubím.

U podtlakových systémů jsou jednotlivé úseky potrubí pomocí počítačového programu nadimenzovány tak, aby při dostatečném množství vody (u nás při kapacitě srážek 300 lit./sec. x ha) vznikl stav, kdy je potrubí naplněno 100% vody bez přítomnosti vzduchu. Při plnění celého systému musí být zajištěn bezproblémový odvod vzduchu.
V důsledku hmotnosti vody ve vertikální části potrubního systému (stojaté potrubí) vzniká podtlak v horní části systému. Voda ve svislém potrubí funguje jako píst, který způsobuje podtlak v horní části potrubí, dochází k sání vody ze vtoků a k rychlému (nucenému) proudění vody, které strhává i zbytkový vzduch v podobě bublinek. Míra podtlaku závisí na délce stojatého potrubí (výška budovy) a průměrech potrubí jednotlivých úseků.
Důležité je zamezení nasávání vzduchu při vtoku dešťové vody do systému. To zajišťuje speciální střešní vtok VACURAIN.

Při mírném dešti, kdy potrubí systému není zcela zaplněno vodou, pracuje systém jako klasické gravitační odvodnění.
Pro srovnání: tradiční gravitační systém s průměrem trubky 125 mm a stupněm plnění 50 % má stejnou kapacitu jako průměr trubky 40 mm v systému VACURAIN při kapacitě 3 litry dešťové vody za sekundu.

 

 

Certifikát

Zdroj – Oficiální text výrobce DYKA (http://www.dyka.cz/systemy/vnitrni-systemy/podtlakove-odvodneni-strech/)