Chemická kotva polyester CEYS 300 ml

253.01 

Katalogové číslo: CEYS48901611.01 Kategorie:

Popis

Chemická kotva polyester:
Dvousložkový tmel, který zabezpečí extrémně odolné zakotvení do dutých, jemných nebo pevných materiálů jako je cihla, beton, cement, kámen, dřevo…. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šroubů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Mohou se s ní upevňovat zahradní markýzy, svítilny, klimatizační jednotky, radiátory, nádrže, zábradlí, dveřní kování, držáky televizí, satelitní antény… Umožňuje aplikace v blízkosti kraje plochy. Nerozpíná se. Neobsahuje styren. Obsah balení: 3 ks.

 Odolnost – 900 kg (upevnění M12).
   
                    
NÁVOD NA POUŽITÍ
  • Odšroubovat víčko.
  • Odříznout oba sáčky pod kroužkem.
  • Našroubovat míchací špičku a vložit kartuši do výtlačné pistole.
  • Před aplikací vytlačit malé množství hmoty, dokud nebude mít jednolitou šedou barvu.
  • Během míchání směsi vzniká chemická reakce při zvýšené teplotě.
  • Míchací špičku nechte našroubovanou, novou míchací špičku našroubujte těsně před příští aplikací.
Optimální teplota při aplikaci je +20 oC. Skladovat mezi + 5 oC  až + 25 oC. Upozornění: Nevhodná přeprava nebo skladování mohou poškodit plastové sáčky uvnitř. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby šedá barva směsi byla jednolitá před každou aplikací.
DUTÉ MATERIÁLY – cihly, příčky, zdi, truhlářská okna a dveře
PLNÉ MATERIÁLY – vstřikovaná malta, přírodní kámen, galvanická ocel, nere-zová ocel, ocel s vysokou odolností koroze
MATERIÁLY:   cihla,  beton,  cement,  kámen,  dřevo.
ODOLNOST    ZÁTĚŽI:   900 kg/cm2.
TEPLOTNÍ    ODOLNOST:   do + 80 oC
PŘÍKLADY POUŽITÍ
SLOŽKA A
SPECIFICKÁ RIZIKOVOST
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
OBSAHUJE: 2-hydroxyethyl-methakrylát
SLOŽKA B
SPECIFICKÁ RIZIKOVOST
R7 Může způsobit požár.
R38 Dráždí kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
S14 Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, kyselin, zásad a katalyzátorů.
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/38 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo značení.
OBSAHUJE: dibenzoylperoxid
Technický list: technicky_list