AKTUÁLNÍ INFO:
v současné době není možné předkládat žádosti o finanční podporu na výměnu starého kotle na pevná paliva za nový ze strany občanů Olomouckého kraje. Vyhlášení výzvy občanům Olomouckého kraje (fyzickým osobám – majitelům rodinných domů) za předpokladu, že Olomouckému kraji se podaří získat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, je předpokládáno v 1. polovině roku 2016.

V nejbližší době zde zveřejníme přehledně podmínky dotací, seznam kotlů na které se dotace vztahují, podmínky čerpání atd….