Filtrační šachta pochůzná i pojízdná.

2.1 Podzemní filtrační šachta s teleskopem – pochozí

– Filtr se zeleným teleskopem a zeleným poklopem z PE se smí instalovat pouze v zelených nepojížděných plochách.

– Krátkodobé zatížení pochozích krytů z PE je max. 150 kg, dlouhodobé plošné zatížení max. 50 kg.

– Maximální vestavěná hloubka až ke dnu filtru je 1050 mm

– Připojitelná plocha střechy při přípojce DN 100 = 350 m², při DN 150 = 500 m²

2.2 Podzemní filtrační šachta s teleskopem – pojezdová

– Použitím teleskopického nástavce (antracitového) a litinového poklopu třídy B podle DIN EN 124 lze instalovat filtr pod plochy pojížděné osobními vozidly

Filtr se nesmí v žádném případě zabudovat pod plochy pojížděné nákladními vozidly

– Zakrytí zeminou nad přívodním potrubím je min. 450 mm, max. vestavěná hloubka až

ke dnu filtru je 1050 mm.

– Připojitelná plocha střechy při přípojce DN 100 = 350 m², při DN 150 = 500 m²

Cena na vyžádání po specifikaci šachty.